logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Obowiązujące stawki zasiłków
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
plus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Zarządzenia Dyrektora PUP
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty - ogłoszenia
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Rejestracja osoby bezrobotnej
minus Rejestracja poszukującego pracy
minus Ubezpieczenie zdrowotne
minus Poradnictwo zawodowe
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Finansowanie studiów podyplomowych
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Kryteria przyznawania refundacji
minus Zwroty kosztów przejazdu i zakwaterowania
minus Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów
plus Projekty PUP
minus Zasady przyznawania pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
minus Transfer zasiłku
minus Platforma SEPI
minus Bezpłatne przejazdy
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
minus Barometr zawodów
minus Stan i struktura bezrobocia
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Rejestracja i obsługa petenta
minus Wniosek o wydanie zaświadczenia
minus Refundacje
minus Bon na zasiedlenie
minus Staże
minus Zgłoszenie wolnego miejsca pracy
minus Przygotowanie Zawodowe Dorosłych
minus Dodatek aktywizacyjny
plus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Stypendium z tytułu podjęcia nauki
minus Ponowne wykorzystywanie
minus Dostęp do informacji publicznej
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podmioty ekonomii społecznej
minus Podmioty
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 


WITAMY W OFICJALNYM SERWISIE INTERNETOWYM
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RADOMIU

 


Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu realizuje projekty współfinansowane przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  

    
 
:: USŁUGI ELEKTRONICZNE PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA ::

    Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu zachęca osoby bezrobotne, poszukujące pracy oraz pracodawców do korzystania z usług elektronicznych Publicznych Służb Zatrudnienia, dostępnych na platformie www.praca.gov.pl.

Poniżej przedstawiamy wykaz dostepnych usług:

  • Rejestracja / wyrejestrowanie osoby bezrobotnej oraz poszukującej pracy 
  • Zgłoszenie oferty pracy
  • Wnioski o usługi i świadczenia z urzędu
  • Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy 
  • Inne Pisma do urzędu


       Poniżej znajduje się odnośnik do obsługi online.

praca

Więcej informacji

:: NOWOŚCI ::                              :: NOWOŚCI ::                             :: NOWOŚCI ::

Informujemy, że w celach bezpieczeństwa na terenie Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących.

Więcej informacji

 TERMINY WYPŁAT ZASIŁKÓW ORAZ POZOSTAŁYCH FORM
(STYPENDIA, DODATKI AKTYWIZACYJNE)
W MIESIĄCU MAJU 2018
 TERMINY WYPŁAT ZASIŁKÓW ORAZ POZOSTAŁYCH FORM
(STYPENDIA, DODATKI AKTYWIZACYJNE)
W MIESIĄCU KWIETNIU 2018

  :: OGŁOSZENIE ::

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE

W TERMINIE od 19.III.2018 r. do 30.III.2018 r.

BĘDZIE PROWADZIŁ NABÓR WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Wnioski należy składać w pok. 113

Więcej informacji

 :: OGŁOSZENIE ::

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 150g ustawy zakończyło się finansowanie refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy nie przyjmuje wniosków na w/w formie.

 :: OGŁOSZENIE ::

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu informuje, że zmianie uległy numery telefonów w następujących Filiach Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu:

Filia PUP Skaryszew – telefon: 48 326-17-19; fax - 48 326 17 18
Filia PUP Gózd – telefon 48 326 17 14  fax - 48 326 17 15 
Filia PUP Przytyk – tel. / fax 48 312 13 88  
Filia PUP Wierzbica – 48 312 13 10
Filia PUP Pionki – 48 326 17 13; 48 326 17 12; 48 312 13 91

 :: OGŁOSZENIE ::

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 864) nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów.

Więcej informacji

 :: OGŁOSZENIE ::

Z dniem 1 czerwca 2017 roku zostało zlikwidowane stanowisko ds. Obsługi Klienta. W związku z tym informacji udzielają pracownicy poszczególnych działów i referatów.

 :: OGŁOSZENIE ::

Informujemy, iż w celu ułatwienia kontaktów z pracownikami poszczególnych pokoi Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu dotychczasowe numery zostały rozszerzone o nowe i zaczynają się od numeru (48) 3867....

Parter : (48) 3867 - końcówka telefonu to numer pokoju (od 101 do 139)

I Piętro : (48) 3867 - końcówka telefonu to numer pokoju (od 202 do 238)

II Piętro : (48) 3867 - końcówka telefonu to numer pokoju (od 031 do 036)

III Piętro : (48) 3867 - końcówka telefonu to numer pokoju (od 041 do 045)

IV Piętro : ( 48) 3867 - końcówka telefonu to numer pokoju (od 051 do 056)

Aktualne numery telefonów podane są na stronie internetowej www.pupradom.pl

Informacji udzielają również pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu sekretariat tel. 48 384-20-80, centrala 48 386-70-52, lub 48 384-20-74/75, e-mail sekretariat@pupradom.pl, kancelaria@pupradom.pl,

  :: OGŁOSZENIE ::

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu zaprasza osoby bezrobotne w wieku 30 lat i powyżej, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz osoby długotrwale bezrobotne w wieku 50 lat i więcej do składania wniosków o dotację na podjęcie działalności gospodarczej.

Działanie jest realizowane w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie radomskim i m. Radom(I)” współfinansowanym z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Nabór wniosków trwa do końca 31.12.2016 roku lub do wyczerpania środków.

  :: OGŁOSZENIE ::

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu informuje, że jako organ administracji publicznej zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.). W związku z powyższym w oparciu o przepisy tej ustawy będzie pobierana opłata skarbowa od niektórych wydawanych przez tutejszy Urząd zaświadczeń.

Więcej informacji 

  :: OGŁOSZENIE ::

 Od 1 września 2015 r. w Drugim Urzędzie Skarbowym w Radomiu uruchomione zostanie Centrum Obsługi oraz Asystent podatnika.
To nowe udogodnienie, dzięki któremu podatnicy będą mogli załatwić swoje sprawy nie tylko we własnym urzędzie, ale zrobią to także w wybranych miejscach na terenie całego kraju. Ponadto w centrach, oprócz spraw podatkowych, będzie można złożyć wybrane dokumenty z obszaru ZUS i akcyzy. Także od 1 września mikroprzędsiębiorca w centrach obsługi, będzie mógł skorzystać z pomocy asystenta podatnika.    

 

 


 OBOWIĄZUJĄCY PODZIAŁ BRANŻOWY
 

Branża

Numer pokoju

Branża budowlana (bez hydraulików i operatorów maszyn budowlanych)

128

Kierowcy, mechanicy samochodowi, blacharze, lakiernicy, diagności samochodowi, służby mundurowe, pracownicy ochrony, operatorzy maszyn budowlanych, hydraulicy, monterzy instalacji sanitarnych

129

Mechanicy, elektrycy, elektronicy, automatycy, informatycy, graficy, tokarze, ślusarze, frezerzy, spawacze, poligrafia

130

Branża krawiecka, obuwnicza i kaletnicza, garbarstwo, ubezpieczenia, BHP, stolarze, tapicerzy, hutnicy szkła

131

Sprzedawcy, magazynierzy, przedstawiciele handlowi, operatorzy wózków widłowych, marketing

133

Proste prace w przemyśle, sprzątaczki, palacze, robotnicy gospodarczy, dozorcy, bez zawodu

134

Gastronomia, hotelarstwo, przemysł spożywczy, fryzjerstwo, kosmetyczki, rolnictwo i ogrodnictwo, ochrona środowiska, opiekunki osób, salowe, ochrona zdrowia, nauczyciele przedszkola, nauczyciele nauczania początkowego, chemicy.

135

Edukacja, nauka, administracja, prawo, ekonomia.

136

Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych 

124

::UWAGA:: 

    Zgodnie z art.63 par.2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) treść korespondencji powinna zawierać conajmniej wskazanie:
 -   imienia i nazwiska
 -   adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu)
 -   przedmiotu sprawy

   W związku z faktem, że Urząd odpowiada wyłącznie na korespondencję, która zawiera wyżej wymienione elementy - prosimy o ich zawieranie w przesyłanej korespondencji.

 ZAPRASZAMY

System Biuletynu Informacji Publicznej, realizowany na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619).

 

Wszelkie zapytania należy kierować na adres : kancelaria@pupradom.pl

 

corner   corner