Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

W 2023 roku Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu został poddany kontrolom i audytom zewnętrznym przeprowadzonym przez następujące organy:

 1. Starostwo Powiatowe w Radomiu – Biuro Audytu i Kontroli – audyt wewnętrzny
  w zakresie „Udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż progi unijne”
  - w kontrolowanym zakresie wydano zalecenia.
 2. CompNet Sp. z o.o. – audyt wewnętrzny administratora w zakresie:
 • wykonywania funkcji Inspektora Ochrony Danych – w związku z przeprowadzonym audytem nie stwierdzono uchybień;
 • zgodności bezpieczeństwa informacji.
 1. Izba Administracji Skarbowej w Warszawie – audyt operacji w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dotyczącego projektu RPMA.08.01.00-14-I431/21 pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie radomskim i m. Radom (IV)”.
 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – kontrola w zakresie:
 • prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
 • ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu;
 • wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych;
 • prawidłowości i terminowości danych przekazanych do ZUS we wniosku o świadczenie postojowe na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
 • prawidłowości i rzetelności danych przekazywanych do ZUS we wniosku o zwolnienie
  z obowiązku opłacania składek złożonego na podstawie ww. ustawy.
 1. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie – I kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
  w zakresie sprawdzenia zgodności realizacji projektu z jego założeniami, sprawdzenia podjętych działań przez Beneficjenta w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie projektu POWR.01.02.01- 14- 0003/21 pn. „Interwencje”.
 2. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie – II kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w zakresie sprawdzenia zgodności realizacji projektu z jego założeniami, sprawdzenia podjętych działań przez Beneficjenta w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie projektu POWR.01.02.01- 14- 0003/21 pn. „Interwencje”.
 3. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – czynności kontrolno-rozpoznawcze
  w zakresie rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

 

Treść wszystkich protokołów kontroli dostępna jest w siedzibie PUP (ul. Księdza Andrzeja Łukasika 3, p. 138).

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 657
Podmiot udostępniający: BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu
Nazwa dokumentu: Kontrole rok 2023
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Wolnowska
Osoba, która udostępnia informację: Radosław Wlazło
Data wytworzenia informacji: 23.01.2024 09:10:58
Data udostępnienia informacji: 23.01.2024 09:14:30
Data ostatniej aktualizacji: 23.01.2024 09:15:25
Rejestr zmian