radom Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.

RODO - Kliknij i dowiedz się więcej.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Ochrona Danych Osobowych
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
minus Petycje
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
plus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Zarządzenia Dyrektora PUP
plus Przeprowadzone kontrole
plus Sprawozdania finansowe
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Dostęp do informacji publicznej
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podmioty ekonomii społecznej
minus Podmioty
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


POWIATOWY URZĄD PRACY > Skargi i wnioski


SKARGI I WNIOSKI 


 

Skargi i wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu można składać na kilka sposobów:

 • Osobiście w Kancelarii PUP pok. 137, od poniedziałku do piątku - 7.30 - 15.30
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@pupradom.pl, sekretariat@pupradom.pl
 • faksem na nr (48) 363-48-73
 • pisemnie na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom  
 • za pomocą wniosku opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu www.praca.gov.pl
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl
 • bądź też poprzez kontakt telefoniczny pod numerem tel ( 48) 384-20-74/75 wew. 502, lub osobisty z Działem ds. Organizacji i Koordynacji – pok. 501, 502 , codziennie w godzinach urzędowania.

 

PODSTAWA PRAWNA

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.)

Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska, oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania (§ 8 pkt 1).

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu nie udziela odpowiedzi na listy i e-maile anonimowe, oraz nieopatrzone adresem pocztowym.

 

Sposób przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków

 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 10:00 - 16:00. W przypadku, gdy na poniedziałek przypada dzień wolny od pracy, dniem przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków, jest następny dzień pracy.

 
Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godzinach od 10:00 - 16:00.  W przypadku, gdy na czwartek przypada dzień wolny od pracy, dniem przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków, jest następny dzień pracy.

 

Na spotkanie można zapisać się osobiście w siedzibie
Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu w sekretariacie - pok. 404.
lub telefonicznie pod numerem (48) 384-20-80.

 

Kierownicy wszystkich komórek organizacyjnych, Filii oraz pracownicy Urzędu, przyjmują interesantów w ramach swoich kompetencji, codziennie w godzinach urzędowania.

 

Osoby posługujące się językiem migowym mogą wysłać swoje zgłoszenie na adres poczty elektronicznej: sekretariat@pupradom.pl przynajmniej jeden dzień przed planowaną wizytą.

 

Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Księdza Andrzeja Łukasika 3, 26-612 Radom, e-mail: sekretariat@pupradom.pl, tel.: 48 384-20-80, 48 386-70-44.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@comp-net.pl lub pisemnie na adres wymieniony w punkcie 1.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rejestru skarg i wniosków - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn.zm).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w urzędzie.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania urzędu w zakresie ochrony danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową rozpatrzenia skargi i wniosku.

Załączniki do pobrania: 2018-06-14 13:57:59 - Druk protokołu z ustnego przyjęcia skargi / wniosku (29.50 kB)

Ilość odwiedzin: 25069
Nazwa dokumentu: Skargi i wnioski
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Stanik
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Stanik
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 2014-03-18 08:45:33
Data udostępnienia informacji: 2014-03-18 08:45:33
Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-16 14:36:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner