Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

W 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu został poddany kontrolom zewnętrznym przeprowadzonym przez następujące organy:

  1. Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach - kontrola w zakresie rzetelności i prawidłowości dokumentów prowadzonych przez kontrahenta właściciela firmy BHP CONSULTING z siedzibą w Radomiu w związku z postępowaniem kontrolnym firmy.
  2. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Wdrażania EFS:

1) w przedmiocie prawidłowości wykorzystania środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w zakresie sprawdzenia zgodności realizacji projektu z jego założeniami (zgodność z harmonogramem, umową o dofinansowanie projektu), sprawdzenia podjętych działań przez Beneficjenta w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie projektu nr RMPA.08.01.00-14-0020/15, pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie radomskim i m. Radom”, realizowanego przez Powiat Radomski – Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu – Informacja pokontrolna I - wydano zalecenia.

2) w przedmiocie prawidłowości wykorzystania środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w zakresie sprawdzenia zgodności realizacji projektu z jego założeniami (zgodność z harmonogramem, umową o dofinansowanie projektu), sprawdzenia podjętych działań przez Beneficjenta w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie projektu nr RMPA.08.01.00-14-0020/15, pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie radomskim i m. Radom”, realizowanego przez Powiat Radomski – Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu – Informacja pokontrolna II - wydano zalecenia.

3) w przedmiocie warunków realizacji umowy o zorganizowanie stażu realizowanego w ramach projektu nr POWR.01.01.01-14-0005/16-00/00 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomskim i m. Radom (II) „ realizowanego przez Powiat Radomski – Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Brak informacji o zakończeniu czynności kontrolnych - Informacja pokontrolna I z wizyty monitoringowej.

4) w przedmiocie prawidłowości wykorzystania środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w zakresie sprawdzenia zgodności realizacji projektu z jego założeniami (zgodność z harmonogramem, umową o dofinansowanie projektu), sprawdzenia podjętych działań przez Beneficjenta w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie projektu nr RMPA.08.01.00-14-0020/15, pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie radomskim i m. Radom”, realizowanego przez Powiat Radomski – Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu - Informacja pokontrolna III z wizyty monitoringowej.

5) w przedmiocie prawidłowości wykorzystania środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w zakresie sprawdzenia zgodności realizacji projektu z jego założeniami (zgodność z harmonogramem, umową o dofinansowanie projektu), sprawdzenia podjętych działań przez Beneficjenta w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie projektu nr RMPA.08.01.00-14-0020/15, pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie radomskim i m. Radom”, realizowanego przez Powiat Radomski – Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. - brak informacji pokontrolnej.

  1. Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie – kontrola w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dotyczy projektu nr RMPA.08.01.00-14-0020/15, pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie radomskim i m. Radom”, realizowanego przez Powiat Radomski – Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu.
  2. Najwyższą Izbę Kontroli w Warszawie – kontrola w zakresie działań dotyczących realizacji projektu w ramach POWER – Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomskim i m. Radom (I), ze szczególnym uwzględnieniem osiągania zaplanowanych w projekcie rezultatów w ramach wydatkowania środków z funduszy strukturalnych na zwiększenie zatrudnienia.

 

Treść wszystkich protokołów kontroli dostępna jest w siedzibie PUP (ul. Księdza Andrzeja Łukasika 3, pok.138)

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 2043
Podmiot udostępniający: BIP PUP Radom
Nazwa dokumentu: Kontrole rok 2016
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Pobideł
Osoba, która udostępnia informację: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 07.05.2020 14:38:54
Data udostępnienia informacji: 07.05.2020 14:39:57
Data ostatniej aktualizacji: 07.05.2020 14:39:03
Rejestr zmian