Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579, z późn. zm.) i Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r.w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2018r. poz.180) w Urzędzie Pracy w Radomiu uruchomione zostały elektroniczne skrzynki podawcze.

W systemie www.epuap.gov.pl, adres elektronicznej skrzynki podawczej: /s2e0lk6l8s/SkrytkaESP ; /s2e0lk6l8s/skrytka 

W systemie www.praca.gov.pl

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu:

  • Urząd Pracy w Radomiu przyjmuje doręczane dokumenty za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, w systemie praca.gov.pl oraz przesłane na adres e-mail kancelaria@pupradom.pl
  • Dokumenty przyjmowane są w godzinach pracy urzędu: 8.00-15.00, w kancelarii ul. Księdza Andrzeja Łukasika 3 pokój 113.

 

Urzędowe poświadczenie odbioru

Urzędowe poświadczenie odbioru zawiera pełną nazwę Urzędu, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru. Dokument doręczony do Urzędu Pracy w Radomiu za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej zostanie poświadczony drogą elektroniczną na adres nadawcy elektronicznym urzędowym poświadczeniem odbioru.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Pracy w Radomiu

Akceptujemy następujące formaty załączników:

  • .doc, .docx, .txt, .odt
  • .xls, .xlsx, .ods
  • .ppt, .pptx, .odp
  • .pdf
  • dla plików graficznych: .jpg, .png
  • dla danych skompresowanych: .zip, .rar, .7zip. Załączniki skompresowane muszą zawierać jedynie pliki w powyżej wymienionych formatach. 

 

Akceptowane nośniki danych:

• płyta CD-R lub DVD-/+R 2.

Informatyczny nośnik danych powinien być trwale oznakowany w sposób pozwalający na jego identyfikację.

Dokumenty elektroniczne dostarczane do Urzędu Pracy w Radomiu muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem (podpisem kwalifikowanym) lub profilem zaufanym.

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego dokumentu elektronicznego nie może przekroczyć limitów obsługiwanych przez systemy www.epuap.gov.pl i www.praca.gov.pl. W przypadku poczty elektronicznej kancelaria@pupradom.pl wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego dokumentu elektronicznego nie może przekroczyć 5 MB.

Dokumenty zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i pozostaną nierozpatrzone.

Pliki wygenerowane na portalu praca.gov.pl należy przesyłać za pomocą portalu praca.gov.pl.


Uwagi:

Dokumenty elektroniczne niespełniające wszystkich wymagań określonych powyżej będą automatycznie odrzucane i pozostaną nie rozpatrzone. W takim wypadku nie będą podejmowane żadne czynności związane z informowaniem nadawcy takiego dokumentu elektronicznego.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 5150
Podmiot udostępniający: BIP PUP Radom
Nazwa dokumentu: E-Urząd
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Wojtala
Osoba, która udostępnia informację: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 08.05.2020 12:06:18
Data udostępnienia informacji: 08.05.2020 12:57:13
Data ostatniej aktualizacji: 22.02.2021 08:38:12
Rejestr zmian