Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Zadania PUP

 

Urząd realizuje zadania samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
  2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
  3. Ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. 
  4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
  5. Innych obowiązujących aktów prawnych i przepisów wykonawczych regulujących funkcjonowanie PUP.

 

 

Status prawny

 

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu jest samorządową jednostką organizacyjną Powiatu Radomskiego, nie posiadającą osobowości prawnej, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej, finansowaną w formie jednostki budżetowej.

Zwierzchnictwo nad urzędem sprawuje Starosta Powiatu Radomskiego.

Wojewoda sprawuje nadzór w zakresie polityki rynku pracy nad działalnością samorządu powiatu realizującego zadania przy pomocy powiatowego urzędu pracy w zakresie:

  1. Stosowania standardów i warunków prowadzenia przez urzędy pracy usług rynku pracy, o których mowa w art. 35 ust. 5.
  2. Spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla dyrektorów i pracowników urzędów pracy.
  3. Przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy.
  4. Prawidłowości zlecania realizacji zadań i usług rynku pracy.
  5. Kontroli realizacji innych zadań, wynikających z ustawy, wykonywanych przez samorząd terytorialny lub inne podmioty.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 3360
Podmiot udostępniający: BIP PUP Radom
Nazwa dokumentu: Zadania i status prawny PUP
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Woźniak
Osoba, która udostępnia informację: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 08.05.2020 11:11:09
Data udostępnienia informacji: 08.05.2020 11:15:17
Data ostatniej aktualizacji: 08.05.2020 11:15:52
Rejestr zmian