Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

W 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu został poddany kontrolom zewnętrznym przeprowadzonym przez następujące organy:

1. Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura NIK w Warszawie – kontrola w przedmiocie:

• oceny wykorzystania dotacji celowej z Funduszu Pracy na wsparcie dla uprawnionych podmiotów obejmująca okres od stycznia do grudnia 2020 r. oraz dowody działań wcześniejszych i późniejszych związanych z planowaniem i wykonaniem budżetu państwa na rok 2020 - wydano zalecenia.

2. Starostwo Powiatowe w Radomiu – Biuro Audytu i Kontroli - kontrola w przedmiocie:

• wykonania dochodów i wydatków budżetowych za rok 2020,

• gospodarki mieniem,

• prawidłowości prowadzenia ewidencji księgowej,

• badania zgodności sprawozdań finansowych, budżetowych oraz operacji finansowych z ewidencją księgową - w kontrolowanym zakresie wydano zalecenia.

3. Starostwo Powiatowe w Radomiu – Biuro Audytu i Kontroli – audyt wewnętrzny sprawdzający w zakresie:

• mobbingu oraz polityki szkoleniowej pracowników PUP w Radomiu.

4. Archiwum Państwowe w Radomiu - kontrola w przedmiocie:

• prawidłowości postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną - wydano zalecenia.

5. CompNet Spółka z o.o. – raport (audyt) przeprowadzony przez inspektora ochrony danych osobowych w zakresie:

• ochrony danych osobowych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – wydano zalecenia;

• ochrony danych osobowych strony internetowej urzędu pod względem RODO;

• analizy zgodności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w PUP w Radomiu - wydano zalecenia.

6. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie – kontrola w formie zdalnej w zakresie prawidłowość wykorzystania środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w zakresie sprawdzenia zgodności realizacji projektu z jego założeniami, sprawdzenia podjętych działań przez Beneficjenta w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie:

• projektu POWER.01.01.01-14-0005/20 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomskim i m. Radom (IV)”.

 

Treść wszystkich protokołów kontroli dostępna jest w siedzibie PUP (ul. Księdza Andrzeja Łukasika 3, p. 138).

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1021
Podmiot udostępniający: BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu
Nazwa dokumentu: Kontrole rok 2021
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Wolnowska
Osoba, która udostępnia informację: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 06.05.2022 08:48:21
Data udostępnienia informacji: 06.05.2022 09:01:53
Data ostatniej aktualizacji: 06.05.2022 09:02:18
Rejestr zmian